עגיל עלה כסף

130.00 

עגיל עלה מרוקע מכסף עם חרוז פסט ירוק