שם המוצר

100.00 

תאור המוצר.

רשימת הצבעים האפשריים