ברוכים הבאים
לדרך האומנות

כל המוצרים שלנו נעשים בעבודת יד 

ע"י נשים וגברים המתמודדים עם אתגרים נפשיים.

בזכות כל רכישה, נוכל להמשיך ליצור ולהתפתח.