ספל מצוייר

35.00 

ספל לשתייה חמה עם מגוון ציורים מודפסים של מתמודדי המפעל