קערת "דובדבן"

70.00 

קערית קטנה א 24 ר 17 ע 5

קערית גדולה א 25 ר 17 ע 7 מחיר 95 ש"ח