שלישיית אירוח "מה קשור"

85.00 

קוקוט עלה א 13 ר11 ע4
קוקוט מרובה א 10 ר 10 ע 5
קוקוט פרח ק 11 ע 4