רקמת אופניים

120.00 

רקמה בעבודת יד שתקשט כל קיר