קופסת תיונים

80.00 

קופסת עץ לאחסון תיונים
באיורים מגוונים של מתמודדי המפעל