כלי לדבש

35.00 

תאור המוצר. אפשר לכתוב על חומרים, אמן שהכין את המוצר. צבעים אפשריי
ם.פרטים מיוחדים כמו גודל וכו תאור המוצר. אפשר לכתוב על
חומרים, אמן שהכין את המוצר. צבעים אפשריים.פ
רטים מיוחדים כמו גודל וכו תאור המוצר. אפשר לכתוב על חומרים, אמן שהכין את המוצר. צב
עים אפשריי
ם.פרטים מיוחדים כמו גודל וכו תאור המוצר. אפ
שר לכתוב על חומרים, אמן שהכי
ן את המוצר. צבעים אפשריים.פרטים מיוחדים כמו גודל וכו